Dokumenter | Andelsboligforeningen RO-AD

Andelsboligforeningen RO-AD

Dokumenter

Husdyr
Det er tilladt at holde husdyr. Det er dog en forudsætning, at disse ikke er til gene for de øvrige beboere. Det er ikke tilladt at medbringe husdyr – hund, kat, hamster, kanin og hvad beboerne ellers måtte have af husdyr – i gården, og fodring af dyr i gården er ikke tilladt.

Vedtægter
Foreningens vedtægter er et nedskrevet regelsæt, der bl.a. regulerer de fleste forhold mellem foreningen og dens medlemmer. Vedtægterne fastsætter også regler om bytte, fremleje, eksklusion, husorden og lign.
Som andelshaver er du forpligtet til at overholde vedtægterne.

Vedtægter opdateret på ekstraordinær generalforsamling den 13.11.2014:

Husorden
I tillæg til vedtægterne er der en husorden, der regulerer en række praktiske forhold. Foreningen beslutter selv, hvilke områder husordenen skal omfatte.

Husorden:

Vedligeholdelsesplan
Med en vedligeholdelsesplan har foreningen mulighed for at være på forkant med fremtidige istandsættelses projekter.  På den måde undgås ubehagelige overraskelser, hvor foreningen bliver nødt til at hæve boligafgiften for at dække omkostningerne ved et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb som f.eks. nyt tag, faldstammer, facaderenovering mv.

Drift- og vedligeholdelsesplan:

Energimærkning
Ved overdragelse og udlejning af en andelsbolig skal der med få undtagelser foreligge en gyldig energimærkning, der omfatter den pågældende bolig.

I foreninger bestående af etageejendomme er det andelsboligforeningen, der er forpligtet til at sørge for, at der udarbejdes energimærkning og som skal betale for energimærkningen.

Energimærkning: