Generalforsamling | Andelsboligforeningen RO-AD

Andelsboligforeningen RO-AD

Generalforsamling

Andelsboligforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens årlige ordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, som er 30. april.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, og indeholder dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Som fast punkt på dagsordenen fremlægges årsrapporten med regnskabet for det forgangne år, ligesom budgettet for det kommende år vedtages.

Det er på generalforsamlingen, at bl.a. andelskronen bliver fastsat. Den afgør, hvor meget den enkelte andel er værd. Det er også på generalforsamlingen, at der bliver truffet beslutninger om kommende vedligeholdelsesarbejder, som kan få boligudgiften til at stige, hvilket kan få en betydning for din økonomi.

Andelsboligforeningens bestyrelse bliver også valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af fire medlemmer foruden formanden. Bestyrelsen står for den daglige drift af andelsboligforeningen ud fra de beslutninger, som generalforsamlingen har truffet.