Gårdlauget | Andelsboligforeningen RO-AD

Andelsboligforeningen RO-AD

Gårdlauget

Formålet for Gårdlauget Karré 23 er at overtage, administrere og drive de fællesarealer og anlæg, der hører til de fem foreninger i karréen, samt at varetage medlemmernes fælles interesser.

De fem foreninger i karréen har mulighed for at være repræsenteret i gårdlaugets bestyrelse.